خانه / بازاریابی / آموزش ساخت بازی اندرویددرپنج دقیقه بدون دانش کدنویسی

آموزش ساخت بازی اندرویددرپنج دقیقه بدون دانش کدنویسی

آموزش ساخت بازی اندرویددرپنج دقیقه بدون دانش کدنویسی

 
                       به نام خدا
☆آموزش ساخت بازی اندرویددرپنج دقیقه بدون نیازبه کدنویسی☆
اگر همیشه درآرزویی این بودیدکه بتوانیدبرای خود بازی اندرویدبسازیدوآنرادرمارکتهاانتشاردهید?!
اگر همیشه بفکر این بودیدکه آیامیشودبدون نیازبه کامپیوتروبدون نیازبه کدنویسی بازی اندرویدی ساخت?!
اگر همیشه دنبال راهی بودیدکه بتوانیدباهمین موبایل خودبازیهای باکیفیت اندرویدی بسازید?!
اگر هیچ گاه حوصله ساخت بازی…

دیدگاهتان را بنویسید