خانه / سایر رشته های فنی مهندسی / جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران
به تعداد 58 صفحه pdf
مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان
 
فصل اول : سینماتیک نقاط مادی فصل دوم : سینتیک نقطه مادی فصل سوم : سیستم نقاط مادی فصل چهارم : سینماتیک اجسام صلب فصل پنجم : حرکت صفحه ای اجسام فصل ششم : حرکت صفحه ای اجسام صلب…

دیدگاهتان را بنویسید