خانه / سایر رشته های فنی مهندسی / جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران

جزوه دینامیک استاد قاسمیه از دانشگاه تهران
به تعداد 58 صفحه pdf
مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان
 
فصل اول : سینماتیک نقاط مادیفصل دوم : سینتیک نقطه مادیفصل سوم : سیستم نقاط مادیفصل چهارم : سینماتیک اجسام صلبفصل پنجم : حرکت صفحه ای اجسامفصل ششم : حرکت صفحه ای اجسام صلب…

دیدگاهتان را بنویسید