جزوه زمین شناسی

جزوه زمین شناسی

جزوه زمین شناسی
قابل استفاده برای دانشجوهای رشته ی مهندسی آب ( عمران-کشاورزی )
به تعداد 27 صفحه pdf
 
+.جابه جایی زمین
+.زلزله
+.آتشفشان
+.سیل
+.انرژی…

دیدگاهتان را بنویسید