خانه / سایر رشته های فنی مهندسی / جزوه کامل اقتصاد آموزش و پرورش عمادزاده

جزوه کامل اقتصاد آموزش و پرورش عمادزاده

جزوه کامل اقتصاد آموزش و پرورش عمادزاده

جزوه کامل اقتصاد آموزش و پرورش عمادزاده

درس : اقتصاد آموزش و پرورشتعداد واحد: 3منبع :اقتصاد آموزش و پرورش (رشته علوم تربیتی )مولف: دکتر مصطفی عماد زادهتھیه کننده : کامبخش فرحمند حبیبی (ھیات علمی گروه اقتصاد)…

دیدگاهتان را بنویسید