خانه / سایر موضوعات کسب و کار / خربزه و خرج کرد آن 48 ص

خربزه و خرج کرد آن 48 ص

خربزه و خرج کرد آن 48 ص

خربزه و خرج کرد آن 48 ص

خربزه 4 اصل و منشأ خربزه از کجا است 6
حکایت پیدایش خربزه و هندوانه7
سازگاری9
ارزش غذایی خربزه 12
خواص میوه ها و سبزی ها خربزه 13
خواص دارویی14
خواص درمانی خربزه 15
خواص میوه ها 16
با خوردن خربزه می‌توان نارسایی کبد را رفع17کرد
خربزه داروی بسیاری از بیماری هاست 18
هندوانه و خربزه خطرناک 19
ویتامین، ماده معدنی در خربزه 20
عروسک خربزه 20
خربزه مقاوم به آفت مگس خربزه معرفی شد 23
تزئین خربزه به شکل صدف 25
منابع 43
انوشیروان زنجیری جلوی قصرش آویزان…

دیدگاهتان را بنویسید