خانه / حسابداری / خلاصه مقالات مسائل جاری دکتر کمالی راد

خلاصه مقالات مسائل جاری دکتر کمالی راد

خلاصه مقالات مسائل جاری دکتر کمالی راد

خلاصه مقالات مسائل جاری دکتر کمالی راد
شامل 9 مقاله از مجموعه مباحث جاری سازمان و مدیریت
 
عدالت سازمانی
اعتماد سازمانی
فساد اداری
جهیزیه سیاسی
خودشیرینی
مدیریت شادی
OCB organizational citizenship behavior.pdf
شادی
شایستگی…

دیدگاهتان را بنویسید