خانه / روان شناسی / خلاصه کتاب پژوهش چند متغیری کاربردی ( طرح و تفسیر )

خلاصه کتاب پژوهش چند متغیری کاربردی ( طرح و تفسیر )

خلاصه کتاب پژوهش چند متغیری کاربردی ( طرح و تفسیر )

خلاصه کتاب پژوهش چند متغیری کاربردی ( طرح و تفسیر )

خلاصه کتاب پژوهش چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر)- تحلیل آماری
لاورنس اس میرز، گلن گامست، ا.جی گارینو، حمیدرضا حسن آبادی (مترجم)، حسن پاشا شریفی (مترجم)، ولی الله فرزاد (مترجم)، سیمین دخت رضاخانی (مترجم)، بلال ایزانلو (مترجم)، مجتبی حبیبی (مترجم)
 
در قالب فایل pdfبرای دانشجویان پیام نور
 …

دیدگاهتان را بنویسید