خانه / عمران / دانلود کتاب لاتین طراحی 25: طراحی قاب با استفاده از کاربران وب ریچارد

دانلود کتاب لاتین طراحی 25: طراحی قاب با استفاده از کاربران وب ریچارد

دانلود کتاب لاتین طراحی 25: طراحی قاب با استفاده از کاربران وب ریچارد

دانلود کتاب لاتین طراحی 25: طراحی قاب با استفاده از کاربران وب ریچارد

دانلود کتاب لاتین طراحی 25: طراحی قاب با استفاده از کاربران وب ریچارد
این راهنمای طراحی قاب با استفاده از کاربران وب ریچارد مبتنی بر مشخصات AISC 2005 برای سازه های فولادی است. این دستورالعمل را در زمینه استفاده از مفاد مشخصات به طراحی اعضای وب و افراد متشکل از اعضای وب متصل می کند. توصیه های این سند به طور مشابه به مشخصات AISC 2010 برای ساختمان های فولادی سازه اعمال می شود، هر چند برخی از بخش ها و معادلات اعداد در مشخصات 2010 تغییر کرده اند.
کتاب لاتین…

دیدگاهتان را بنویسید