خانه / مهندسی مکانیک / دوره آموزشی شبکه زنی با سازمان ICEM CFD شبکه بندی ساختاریافته در ICEM CFD برای شناور KCS بوسیله روش بلوک بندی

دوره آموزشی شبکه زنی با سازمان ICEM CFD شبکه بندی ساختاریافته در ICEM CFD برای شناور KCS بوسیله روش بلوک بندی

دوره آموزشی شبکه زنی با سازمان ICEM CFD شبکه بندی ساختاریافته در ICEM CFD برای شناور KCS بوسیله  روش بلوک بندی

دوره آموزشی شبکه زنی با سازمان ICEM CFD شبکه بندی ساختاریافته در ICEM CFD برای شناور KCS بوسیله روش بلوک بندی

دوره آموزشی شبکه زنی با سازمانICEM CFD

شبکه بندی بلوکی ساختاریافته در ICEM CFD برای شناور KCS بوسیله روش بلوک بندی

1) معرفی مسئله
2) آموزش نامگذاری سطوح
3) ترسیم دامنه محاسباتی
4) بلوک اولیه و فیت کردن
5) تنظیم فاصله Y+
6) بهبود یا Smooth کردن شبکه بندی
7) آموزش گام به گام ایجاد شبکه بندی بلوکی ساختار یافته در ICEM CFD ANSYS 17.0
8) گرفتن خروجی به سه نرم افزار رایج CFX، Fluent و STAR-CCM
 
آموزش شامل 7 ساعت آموزش و با حجم 3.8 گیگابایت به همراه فایل ورک بنچ…

دیدگاهتان را بنویسید