خانه / سایر رشته های علوم انسانی / فایل های عکس از صفحات تمرینات آمار ( کلا از فصل 2 تا 5 ) و پاسخ تمرینات آمار عادل آذر

فایل های عکس از صفحات تمرینات آمار ( کلا از فصل 2 تا 5 ) و پاسخ تمرینات آمار عادل آذر

فایل های عکس از صفحات تمرینات آمار ( کلا از فصل 2 تا 5 ) و پاسخ تمرینات آمار عادل آذر

فایل های عکس از صفحات تمرینات آمار ( کلا از فصل 2 تا 5 ) و پاسخ تمرینات آمار عادل آذر
خواهشا و مکررا تقاضامندیم به متن زیر توجه کنید
 
این فایل فقط شامل 74 صفحه از صفحات تمرینات کتاب است ( فقط صفحات تمرینات اسکن شده )
این فایل فقط شامل پاسخ به تمارین زیر هست ( همه تمرینات کتاب پاسخ داده نشده است )
 
حل تمرین های 35 و 36 از فصل دوم
حل تمرین های 63 – 68 و 69 از فصل پنجم
حل تمرین سوال 27 صفحه 96 (کتاب قدیم ) 27 – این مشاهدات نشان دهنده میزان کیلومتر طی شده…

دیدگاهتان را بنویسید