خانه / کامپیوتر / نکات طلایی داخلی جراحی در کارشناسی ارشد پرستاری

نکات طلایی داخلی جراحی در کارشناسی ارشد پرستاری

نکات طلایی داخلی جراحی در کارشناسی ارشد پرستاری

نکات طلایی داخلی جراحی در کارشناسی ارشد پرستاری

نکات طلایی داخلی جراحی در کارشناسی ارشد پرستاری . در این کتاب کاملترین و جدید ترین نکات طلایی مهم دروس داخلی جراحی پرستاری جمع اوری شده تا با مرور سریع ان قبل از امتحان کنکور در وقت صرفه جویی گردد
مناسب جهت امادگی کنکور ارشد و استخدامی
سرفصلها :
سیستم اعصاب_ تنفس _قلب _ پوست _ کلیه و مجاری ادراری _ دیالیز _ ﮔﻮارش _ﻣﺤﺎﺳﺒات دارویی _ غدد _ احیا و فوریتها _ﺧﻮن _آنمی _ ارتوپدی _ ﻧﻜﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﭼﺸﻢ ﮔﻮش _ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎری _ ﺳﺮﻃﺎن_ اﻳﻤﻨﻲ…

دیدگاهتان را بنویسید