خانه / داروهای گیاهی و طب سنتی / اثرات مخرب فلزات سنگین کادمیوم و سرب بر بدن انسان

اثرات مخرب فلزات سنگین کادمیوم و سرب بر بدن انسان

Image result for ‫کادمیوم فاضلاب‬‎

بیش از پنجاه سال است که از فاضلاب های سطحی شهر تهران برای آبیاری زمین های کشاورزی جنوب تهران استفاده می شود. فلزات سنگین موجود در فاضلاب به سبزیجات و صیفی جات کاشته شده در این منطقه وارد می شود که برای سلامت انسان مضر می باشد. در بعضی از پژوهش ها مشخص گردید که میزان فلزات ناشی از مصرف این سبزیجات در انسان چندین برابر حد مجاز می باشد. در این پست تاثیر دو فلز مهم موجود در فاضلاب شهر تهران بر روی سلامت انسان بررسی گردیده است.

اثرات کادمیوم بر سلامت انسان

زمانی که کادمیوم وارد بدن می شود در اندام های مختلف به ویژه کلیه و کبد تجمع یافته و هنگامی که مقدار آن از حد معینی تجاوز پیدا کند، به واسطه اثرات دراز مدت عوارض ناشی از آن به صورت بیماری های گوناگون نمایان می شود و باعث اثرات تخریب و ایجاد اختلال در عملکرد اعضاء می شود. این اثرات در کودکان از شدت بیشتر و عوارض حادتری برخوردار است. اثرات بیوشیمیایی کادمیوم شامل شکسته شدن اکسیدهای فسفر، تداخل در فعالیت آنزیم ها و همچنین توانایی در واکنش با اسیدهای نوکلئیک و بروز سرطان می باشد.

اثرات سرب بر سلامت انسان

سرب به طور طبیعی در محیط وجود دارد ولی در اکثر موارد حاصل فعالیت های بشر از قبیل کاربرد در تولید بنزین می باشد نمکهای سرب از راه اتومبیل ها وارد محیط زیست شده و خاک و آب و هوا را آلوده می کند. سرب همانند کادمیوم در متابولیسم بسیاری از آنزیم ها اثر می گذارد و نیز با اسیدهای نوکلئیک کمپلکس تشکیل می دهد و در واکنش های آنها اثر می گذارد. در ضمن این عنصر تأثیر قابل توجهی در مکانیزم های ایجاد کننده سرطان در بدن دارد. همچنین اختلال در بیوسنتز هموگلوبین و کم خونی، افزایش فشار خون، آسیب به کلیه، سقط جنین، اختلال سیستم عصبی، کاهش قدرت یادگیری و اختلالات رفتاری در کودکان از عوارض ناشی از افزایش غلظت سرب در بدن است.

کدام سبزیجات دارای آلودگی کمتری می باشند و برای مصرف مناسب ترند؟

گرچه اثرات مخرب این فلزات مربوط به مصرف دراز مدت آنها می باشد ولی با توجه به خاصیت تجمعی آن ها در بدن می توانند بسیار مخاطره آمیز باشند. مشخص شده که اگر دریافت روزانه کادمیوم از غذا ۱۴۰-۲۶۰ میکرو گرم در روز و یا معادل ۵۰ میکرو گرم کادمیوم در یک متر مکعب در هوا باشد در طی ۱۰ سال کلیه را از کار می اندازد.

دیدگاهتان را بنویسید