خانه / آب ارزشمند / سبزیجات آلوده به فلزات سنگین در تهران

سبزیجات آلوده به فلزات سنگین در تهران

آبیاری زمین های کشاورزی جنوب تهران با استفاده از فاضلاب. اینجا سرطان می کارند!

آلودگی سبزی ها به فلزات سنگین می تواند به علت آبیاری با فاضلاب ها، کودها، آفت کش ها و نشت های کارخانه ها باشد. مصرف بیشتر سبزی ها به عنوان منبع ویتامین، مواد ریز مغذی و فیبر برای سلامتی مفید می باشند. در حالی که این گیاهان محتوی مواد سمی و خطر زایی با بیش از غلظت مجاز می باشند

کشور پهناور ایران همچون سایر کشورهای واقع در کمربند خشک زمین، دچار کم آبی بوده و شهرهای بزرگ کشور به ویژه تهران جهت جبران بخشی از این نیاز مجبور به مصرف حجم قابل توجهی از پساب های شهری و صنعتی می باشد.

کاربرد دراز مدت این پساب ها که عمدتا برای کشت سبزی و صیفی به کار می روند منجر به تجمع فلزات سنگین به خاک و انتقال آنها به گونه های گیاهی با غلظتی بیش از حد مجاز شده است.

بررسی وضعیت سبزیجات تهران از نظر آلودگی به فلزات سنگین

در پژوهشی که آقای دکتر گیویان راد (استادیار گروه شیمی تجزیه دانشگاه آزاد تهران – واحد علوم و تحقیقات) بر روی سبزیجات اراضی کشاورزی جنوب تهران که با نهر فیروزآباد آبیاری می شود مشخص گردید که میانگین میزان تجمع کادمیوم در گیاهان برخی از مناطق جنوب تهران 1.5 تا ۲ برابر بیشتر از مناطق غیر آلوده بوده است. 

در این پست میزان تجمع فلزات کادمیوم و سرب در قسمت های خوراکی برخی سبزی های تولیدی (کاهو، نعناع و تره) در پنج منطقه از جنوب تهران شامل صالح آباد، حسن آباد، شهر ری، قلعه مرغی، جعفر آباد که مورد مصرف ساکنین تهران قرار می گیرد، بیان می گردد.

منابع آلوده کننده سبزیجات چیست؟

احتمالا یکی از عوامل آلوده کننده سبزیجات جنوب تهران استفاده از آب آلوده در کشاورزی می باشد. میانگین غلظت سرب و کادمیوم در نمونه های آب پنج منطقه جمع آوری گردید. در تمامی مناطق مورد بررسی غلظت کادمیوم تقریبا دو برابر حداکثر مجاز در آب آبیاری بوده است. اما در مورد غلظت سرب در هر پنج منطقه بسیار مناسب بوده است. بنابراین بیشترین آلودگی سرب در این منطقه احتمالا می تواند مربوط به آلودگی هوا باشد.

میزان مجاز مصرف سرب و کادمیوم در بدن انسان

مطابق استانداردهای کدکس میزان سرب قابل تحمل هفتگی mg/kgbw 0.025 و در مورد کادمیوم 0.007 mg/kgbw می باشد.

تاثیرات سرب و کادمیوم بر سلامت انسان

کدام سبزی بیشترین درصد آلودگی را داراست؟

تحقیقات نشان داد که نمونه تره در مقایسه با نمونه های نعناع و کاهو غلظت بالاتری از کادمیوم را جذب و تجمع می نماید و مصرف آن می تواند مخاطره آمیز تر باشد. نتایج تحقیقات Eslami و Jahehed Khaniki در سال ۲۰۰۷ نیز نشانگر تجمع بیشتر کادمیوم و سرب در نمونه تره در مقایسه با برخی سبزی های خوراکی مانند تربچه و ریحان می باشد. همچنین نتایج دستاوردهای Zarasvand و Maleki در سال ۲۰۰۸ نشان داد که میزان غلظت کادمیوم در نمونه تره نسبت به نمونه جعفری بیشتر می باشد.

همچنین نمونه های تره و کاهو از لحاظ میانگین غلظت کادمیوم شباهت بیشتری بهم دارند و در مجموع نمونه نعناع دارای آلودگی کمتری می باشد.

نعناع
بنابراین جایگزینی سبزی نعناع به جای تره و کاهو می تواند غلظت کمتری از کادمیوم را وارد بدن نماید.

دیدگاهتان را بنویسید